Menu Zamknij

IRATA

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Jedną z głównych motywacji utworzenia IRATA w 1987 r. było uznanie przez czołowych praktyków, że istniejące przepisy nie obejmują technik dostępu linowego. W międzyczasie IRATA ściśle współpracowała z HSE w celu sformułowania roboczych filozofii dotyczących regulowanego dostępu linowego. IRATA opracowała i wdrożyła trzy szerokie systemy regulacji i kontroli bezpieczeństwa

MIĘDZYNARODOWY KODEKS POSTĘPOWANIA (ICOP)
Wszyscy technicy pracujący w branży muszą być szkoleni i oceniani zgodnie z Międzynarodowym Programem Szkolenia, Oceny i Certyfikacji IRATA (TACS). Niniejszy dokument został opracowany przez IRATA International w celu zapewnienia szkoleń i kryteriów oceny w zakresie rozwoju i testowania kompetencji oraz zapewnienia, że szkolenia są przeprowadzane zgodnie z wymaganymi standardami.

IRATA ICoP odzwierciedla aktualne najlepsze praktyki, a członkowie IRATA International są zobowiązani, jako warunek członkostwa, do przestrzegania zasad kodeksu postępowania. Dokument opiera się na doświadczeniach uznanych firm zajmujących się dostępem do lin i jest wynikiem wieloletniej wiedzy zdobytej dzięki współpracy z różnymi krajowymi, międzynarodowymi, regionalnymi i komercyjnymi organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem i higieną pracy, którym IRATA International jest wdzięczna za poradę i pomoc.

AUDYT CZŁONKOWSKI
Wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą zostać członkami IRATA, muszą zostać poddane kontroli przez stowarzyszenie w celu potwierdzenia, że działają zgodnie z wytycznymi. Audyty obejmują zarówno elementy techniczne, jak i elementy zapewnienia jakości w celu oceny wszystkich aspektów zarządzania dostępem linowym.

Członkowie IRATA dostarczają klientom instrukcje metodologiczne dla każdej operacji dostępu linowego. Poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i skuteczne zarządzanie ryzykiem, przedsiębiorstwa IRATA mogą stworzyć bezpieczny system działania. Ta postępowa i proaktywna postawa doprowadziła do bardzo małej liczby udokumentowanych wypadków w porównaniu z innymi branżami dostępu.

SZKOLENIA I CERTYFIKACJA
Wszyscy technicy pracujący w branży muszą być szkoleni i oceniani zgodnie z IRATA “Training, Evaluation and Certification Programme”. (TACS). Po zakończeniu szkolenia, technicy przeprowadzają niezależną ocenę, a w przypadku pozytywnego wyniku, są zarejestrowani w IRATA i wydają dziennik oraz kartę identyfikacyjną.