Menu Zamknij

OTDL

Organizacja techników dostępu linowego.

Organizacja Techników Dostępu Linowego powstała 30 stycznia 2009 roku w Zawierciu z inicjatywy kilkunastu specjalistów w dziedzinie dostępu linowego i mediów zajmujących się pracami wysokościowymi. Potrzeba istnienia takiej organizacji w Polsce jest bezsporna.

OTDL zrzesza pracowników i przedsiębiorców korzystających z technik dostępu linowego. Celem działalności organizacji jest poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokościach, podniesienie prestiżu zawodu, kształtowanie nowych przepisów w zakresie pracy na wysokościach oraz kształtowanie zasad etyki zawodowej.

OTDL realizuje swoje cele poprzez:
1. szkolenia, warsztaty i konferencje na temat bezpiecznej pracy w dostępie linowym dla swoich członków.
2. prowadzenie statystyk i analiz wypadków osób zrzeszonych w “OTDL”.
3. wprowadzanie nowych wytycznych dotyczących szkoleń i technik linowych.
4) Testowanie i samodzielne testowanie urządzeń stosowanych w dostępie linowym.
5) rozstrzyganie sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcami zrzeszonymi w “OTDL”.
6) Promocja członków OTDL na rynku wysokościowym.
7) Promowanie technik dostępu linowego jako bezpiecznej, szybkiej i skutecznej formy pracy na wysokości.